Logo firmy Dominator

Logo Polskiego Zwizku Pracodawcw Ochrona

Wspieramy


Ochrona fizyczna osób i mienia

Ochrona imprez masowych

Projektowanie i montaż systemów alarmowych

Konwojowanie wartości pieniężnych

Grupy interwencyjno-patrolowe

Barierki (płotki) zaporowe