Logo firmy Dominator

Logo Polskiego Zwizku Pracodawcw Ochrona

Wspieramy


Firma Usługowa Dominator Sp. z .o.o. świadczy usługi zgodnie z wydaną koncesją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jesteśmy specjalistyczną uzbrojoną formacją ochrony. Kadrę kierowniczą stanowią ludzie, którzy od początku lat dziewięćdziesiątych zdobywali doświadczenie w dziedzinie ochrony. Stale doskonalimy umiejętności zawodowe naszych pracowników. Personel o takim doświadczeniu jest gwarancją najwyższego profesjonalizmu i rzetelności.

Firma proponuje usługi w dziedzinie:

* ochrona fizyczna osób i mienia,
* ochrona imprez masowych,
* barierki (płotki) zaporowe,
* projektowanie i montaż systemów alarmowych,
* konwojowanie wartości pieniężnych,
* grupy interwencyjno-patrolowe.

Gwarantujemy wysoki poziom usług, który zawdzięczamy starannemu doborowi pracowników. Zatrudniamy wyłącznie osoby pełnosprawne, o wysokich kwalifikacjach. Ich przygotowanie potwierdzone jest licencją pracownika ochrony I lub II stopnia; wielu ukończyło także innego rodzaju specjalistyczne kursy i szkolenia. Przywiązujemy wagę do wysokiej kultury obsługi.

Nasz cennik jest atrakcyjny dla Klienta, co pozwala na najkorzystniejszy dobór warunków finansowych, zależny zarówno od jego potrzeb, jak i wymagań. Przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia sporządzamy kosztorys, który jest Klientowi pomocny w podjęciu decyzji. Istnieje możliwość negocjacji cen.

Działania naszych specjalistów odznaczają się kompleksowym i innowacyjnym podejściem do obowiązków. Podejście takie zostało wypracowane w ciągu wieloletniej pracy w dziedzinie ochrony. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, uwzględniając specyfikę zlecenia. Przygotowując się do wykonania zadania, nie ignorujemy żadnej sugestii czy uwagi Klienta.

Stale dążymy do podnoszenia poziomu usług świadczonych przez naszą firmę, aby zapewnić Klientowi jak najskuteczniejszą ochronę. Posiadamy własną łączność radiową, dzięki wydzielonemu pasmu radiowemu.  W czasach rosnących zagrożeń i przestępczości zorganizowanej tylko profesjonalna i odpowiednio przygotowana ochrona ma rację bytu, i taką w naszej ocenie kierujemy również do Państwa. Nasze usługi objęte są ubezpieczeniem, oraz rekomendowane przez Polski Związek Pracodawców Ochrona.

Nasze atuty to:

* kompleksowość
* doświadczenie
* potencjał osobowy
* wiarygodność
* innowacyjność